Wczytywanie strony

Ankieta FEdP

ANKIETA POTRZEB

w ramach przygotowań do aplikowania  środki na realizację projektu strategicznego Podlaski Przemysł 4.0 w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego (FEdP) na lata 2021- 2027

Szanowni Państwo,

Niniejsza ankieta ma za zadanie zdiagnozować potrzeby członków Polskiego Klastra Budowlanego (PKB) i popyt na nowe usługi, a dzięki temu wskazać kierunek ich rozwoju. Będziemy zobowiązani za udział w ankiecie. Jej wyniki pozwolą skutecznie aplikować po wsparcie finansowe ze środków krajowych i UE dotyczące przygotowania zdiagnozowanego zakresu usług. Zwracamy się do Państwa o podanie nazwy firmy, gdyż w momencie uruchomienia danej usługi będziemy mogli dedykować je dla danego członka PKB. Wyniki ankiety będą prezentowane w zestawieniach zbiorczych, bez podawania nazw firm – co zagwarantuje Państwu anonimowość. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu ok. 20 min.

 

Koordynator PKB


Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.