Wczytywanie strony

Członkostwo

W szeregi Klastra przyjmujemy firmy zainteresowane rozwojem, cyfryzacją budownictwa, promocją, oraz innowacjami.

Każda firma przystępująca do naszej organizacji już na etapie wniosku jest weryfikowana pod kątem wiarygodności i otwartości na nowe możliwości, jakie daje członkostwo w Klastrze.

Członkowie Klastra są cyklicznie zapraszani na spotkania biznesowe, konferencje, szkolenia, na których omawiamy aktualną sytuację gospodarczą w kraju i na świecie, związane z tym możliwości rozwoju oraz współpracy.

Klaster w Liczbach

400

członków

5

edycji projektu „Show Yourself – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej”

173

międzynarodowe wydarzenia targowe

43

misje gospodarcze

W szeregi Klastra przyjmujemy firmy zainteresowane rozwojem, cyfryzacją budownictwa, promocją oraz innowacjami.

Każda firma przystępująca do naszej organizacji już na etapie wniosku jest weryfikowana pod kątem wiarygodności i otwartości na nowe możliwości jakie daje członkostwo w Klastrze.

Członkowie Klastra są cyklicznie zapraszani na spotkania biznesowe, konferencje, szkolenia, na których omawiamy obecną sytuację gospodarczą kraju i nie tylko, możliwości rozwoju oraz współpracy.

W szeregach Klastra jest miejsce dla przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu, instytucji samorządowych , jak również wszystkich podmiotów z branży budowlanej powiązanych łańcuchem wartości.

Nowi członkowie Klastra mają możliwość skorzystania z pełnej oferty usług jakie są świadczone w ramach członkostwa.

Wartości Klastra

 • Nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi.
 • Dołączenie do grup tworzących konkurencyjne produkty i usługi.
 • Wsparcie w zakresie reprezentacji przed organami władzy państwowej i samorządowej.
 • Promocja usług i produktów członków Klastra w kampaniach marketingowych, na targach, konferencjach, szkoleniach i innych eventach na terenie kraju jak i na arenie międzynarodowej.
 • Prowadzenie wspólnych działań naukowo – badawczych wykorzystywanych do rozwoju działalności członków Klastra.
 • Dostęp do usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych.
 • Przyznanie dodatkowych punktów przy ocenie projektów unijnych.
 • Wsparcie w realizacji projektów realizowanych z wykorzystaniem metodyki BIM.
 • Szkolenia w ramach Centrum Kompetencji BIM.
 • Doradztwo w ramach Centrum Obsługi Inwestora.

Wystarczy wypełnić formularz, a my skontaktujemy się z Tobą ustalimy plan działania i zakres w jakim możemy Ci pomóc.

 • 1 KROK

  Rejestracja firmy za pośrednictwem formularza

 • 2 KROK

  Wypełnienie deklaracji przystąpienia jako członek Klastra

 • 3 KROK

  Zaakceptowanie regulaminu członkostwa w Klastrze i Kodeksu Etyki Klastra

 • 4 KROK

  Weryfikacja dokumentów w systemie przez Koordynatora Klastra

 • 5 KROK

  Utworzenie Konta członka Klastra

Publikacje

Folder Wschodniego Klastra Budowlanego (en)
Wschodni klaster budowlany

Wersja w języku angielskim – projekt internacjonalizacji

Folder Wschodniego Klastra Budowlanego (de)
Wschodni klaster budowlany

Wersja w języku niemieckim – projekt internacjonalizacji

Tworzymy Ogólnopolski Klaster Budowlany
uścisk dłoni i napis tworzymy ogólnopolski klaster budowlany

Kończący się rok był dla Naszej inicjatywy klastrowej czasem intensywnej pracy, szeregu wspólnych aktywności i wdrażania wypracowanych standardów współdziałania. Rozwijamy się integrując firmy sektora budowlanego i podmioty jego otoczenia

Wschodni Klaster Budowlany
ulotka wschodni klaster budowlany, przedstawia schemat domu

Dołącz do liderów branży!

Badania+rozwój=INNOWACJE
ulotka wschodni klaster budowlany, na obrazku wieżowce i dźwigi

Zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki stanowi jedno z najważniejszych wyzwań kraju i jeden z najistotniejszych czynników jej konkurencyjności. Sprostanie temu wyzwaniu nie jest możliwe bez inwestowania w działalność B+R.

Budujemy przyszłość!
wschodni klaster budowlany, budujemy przyszłość

Wschodni Klaster Budowlany rośnie w siłę, a wraz z nim rozwija się cały sektor budowlany w makroregionie Polski Wschodniej. W naszej organizacji skupiamy już wszystkie liczące się firmy budowlane – te największe, średnie, jak również te mniejsze…

Razem można więcej
ulotka wschodni klaster budowlany

Wschodni Klaster Budowlany stał się ważnym ogniwem sektora budowlanego, inicjuje systematyczne rozmowy o najważniejszych problemach branży, podejmuje konkretne działania na rzecz podniesienie jej innowacyjności i konkurencyjności.

Polska Branża Budowlana – Export
ulotka wschodni klaster budowlany

Kondycja branży budowlanej w większości państw na świecie jest silnie skorelowana z sytuacją makrogospodarczą danego rynku.

Katalog w wersji angielskiej
ulotka wschodni klaster budowlany

Wschodni Klaster Budowlany

Katalog w wersji rosyjskiej
ulotka wschodni klaster budowlany

Wschodni Klaster Budowlany

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.