Wczytywanie strony

Projekty

Flaga Unia Europejska

Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO

Data opublikowania: 09/07/2024
  Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe jako Lider Inteligentnej Specjalizacji Ekoinnowacje współrealizuje Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO. Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.12.2028r. Dofinansowanie projektu z UE: 15.728.106,80 PLN Wartość projektu: 15.728.106,80 PLN Kliknij, aby przejść do formularza rejestracyjnego Projekt realizowany jest przez Województwo Podlaskie wraz z pozostałymi Partnerami, którymi są: […]

Podlaski Przemysł 4.0

Data opublikowania: 10/06/2024
Podlaski Przemysł 4.0 Opis projektu   Celem projektu jest poprawa warunków do rozwoju 120 MŚP z województwa  podlaskiego poprzez wzmocnienie potencjału i podnoszenie jakości świadczonych usług przez powołaną spółkę celową Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna oraz Instytucje Otoczenia Biznesu Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe i Polski Klaster Budowlany do 30.06.2027r.   Grupę docelową projektu […]
Mężczyzna pracujący na laptopie

Wsparcie podlaskich MŚP w zakresie wdrażania technologii cyfrowych – bon na cyfryzację

Data opublikowania: 24/01/2024
W ramach projektu zostanie zrealizowane wsparcie w postaci bonu na cyfryzację o maksymalnej kwocie dofinansowania nie przekraczającej 150 000,00 zł. które przeznaczone będzie na zakup oprogramowania branżowego i zaawansowanego, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfrowych oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych, niezbędnych do cyfryzacji przedsiębiorstwa w obszarze produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego (B2B, […]

Kształcenie i szkolenie dorosłych z zakresu wdrażania ESG mające na celu poniesienie kompetencji pracowników branży budowlanej

Data opublikowania: 02/10/2023
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w partnerstwie z Asociatia Cluster Pentru Promovarea Cladirilor Cu Consum De Energie Aproape Egal Cu Zero Pro Nzeb realizuje projekt:  „Kształcenie i szkolenie dorosłych z zakresu wdrażania ESG mające na celu poniesienie kompetencji pracowników branży budowlanej” Celem projektu jest podniesienie jakości pracy i praktyk zaangażowanych organizacji operatorów klastra budowlanego w Polsce […]

Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie

Data opublikowania: 02/08/2023
Projekt o numerze POIR.02.03.07-20-0001 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych. Projekt pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie – Polskie Centrum BIM” skupia się w największej mierze na […]

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – V edycja

Data opublikowania: 26/05/2023
Plan misji: seminarium informacyjne wprowadzające na rynek tajski; 2 spotkania biznesowe, w tym z przedsiębiorcami bądź organizacjami pracodawców/ przedsiębiorców w szczególności z branży budowlanej (przy czym Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia propozycji spotkania do akceptacji Zamawiającego) oraz przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH); udział w światowej wystawie Renewable Energy Asia Bangkok’23 wszystkim uczestnikom misji […]

Klastrowa kooperacja polsko – norweska 2023

Data opublikowania: 10/05/2023
Klastrowa kooperacja polsko – norweska 2023 Inicjatywa klastrowa realizowana w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 Fundusz Współpracy Dwustronnej wniosek o numerze #596 CEL PROJEKTU: Celem wsparcia jest rozwój współpracy dwustronnej pomiędzy koordynatorami klastrów lub instytucjami otoczenia biznesu a podmiotami prawa norweskiego poprzez udział w wizycie studyjnej w terminie 22-25.05.2023 […]

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej

Data opublikowania: 04/11/2021
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 45 przedsiębiorstw (w tym 40 MŚP) działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.07.2018 r., który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi […]
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.