Wczytywanie strony

O nas

Założycielem i koordynatorem Polskiego Klastra Budowlanego jest Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, które z powodzeniem funkcjonuje od 2004 roku.

Systematyczne wsparcie instytucji i przedsiębiorców działających w obszarze usług budowlanych poprzez stworzenie trwałych ram współpracy, zbudowanie innowacyjnej sieci powiązań opartej na transferze wiedzy, technologii oraz nowych rozwiązań pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami naukowymi oraz samorządami, zaowocowało powstaniem Polskiego Klastra Budowlanego.

Od 2015 roku Polski Klaster Budowlany utrzymuje status Krajowego Klastra Kluczowego. Status ten nadawany jest przez Ministra Gospodarki elitarnej grupie klastrów, które swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności regionów, a tym samym całej gospodarki.


W szeregi Klastra przyjmujemy firmy zainteresowane rozwojem, cyfryzacją budownictwa, promocją, oraz innowacjami.

Każda firma przystępująca do naszej organizacji już na etapie wniosku jest weryfikowana pod kątem wiarygodności i otwartości na nowe możliwości, jakie daje członkostwo w Klastrze.

Członkowie Klastra są cyklicznie zapraszani na spotkania biznesowe, konferencje, szkolenia, na których omawiamy aktualną sytuację gospodarczą w kraju i na świecie, związane z tym możliwości rozwoju oraz współpracy.

Dołącz do Klastra

Posiadamy europejski certyfikat zarządzania klastrem – SILVER LABEL Cluster Management Excellence, wydany przez European Secretariat for Cluster Analysis (#ESCA).

Jest to certyfikat potwierdzający wysoki poziom zarządzania Klastrem, jednocześnie zwiększający jego rozpoznawalność na arenie międzynarodowej. Polski Klaster Budowlany został poddany analizie benchmarkingowej i audytowi certyfikacyjnemu, które wykazały, że procesy zarządzania Klastrem potwierdzają wysoką jakość oraz pozytywne oddziaływanie Klastra w regionie i na arenie europejskiej.


Zespół

Tomasz Kozłowski
Prezes Zarządu
Anna Moskwa
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Mariusz Wasilewski
Mariusz Wasilewski
Dyrektor Generalny Polskiego Klastra Budowlanego
Żaneta Łupińska
Specjalista ds. administracyjnych
Agnieszka Koleśnik
Dyrektor ds. rozwoju i administracji, zapytania ofertowe
Joanna Badowiec
Kierownik ds. rozliczeń
Aneta Jarocka- Makar
Specjalista ds. szkoleń
Marta Bukłaga
Kierownik ds. administracyjno- finansowych
Paula Glinka
Specjalista ds. rozliczeń
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.