Wczytywanie strony

Certyfikat SILVER LABEL dla Polskiego Klastra Budowlanego!

Data opublikowania: 09/01/2024

Z dumą oraz wielką przyjemnością informujemy, iż Polski Klaster Budowlany koordynowany przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, zdobył następny stopień europejskiego certyfikatu jakości zarządzania klastrem – SILVER LABEL Cluster Management Excellence, wydany przez European Secretariat for Cluster Analysis (#ESCA).

Jest to certyfikat potwierdzający wysoki poziom zarządzania Klastrem, jednocześnie zwiększający jego rozpoznawalność na arenie międzynarodowej. Polski Klaster Budowlany został poddany analizie benchmarkingowej i audytowi certyfikacyjnemu, które wykazały, że procesy zarządzania Klastrem potwierdzają wysoką jakość oraz pozytywne oddziaływanie Klastra w regionie i na arenie europejskiej. Przeprowadzony audyt obejmował analizę i ocenę obszarów działalności Polskiego Klastra Budowlanego takich jak: struktura Klastra, zarządzanie, strategia, finansowanie, świadczone usługi, kontakty i interakcje z otoczeniem, rezultaty działania oraz renoma Klastra.

Certyfikat przyznawany jest przez ESCA wyłącznie najlepiej zarządzanym klastrom w Europie, potwierdzając tym samym ich jakość i znaczenie dla rozwoju zarówno regionu, jak i Europy. W związku z tym Polski Klaster Budowlany został wpisany do publicznej bazy danych klastrów otrzymujących to wyróżnienie. Baza danych wszystkich organizacji dostępna jest pod adresem: https://www.cluster-analysis.org/silver-label

Aktualnie srebrny certyfikat posiada 8 klastrów w Polsce.

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.