Wczytywanie strony

Dyskusje na temat kwestii finansowania innowacji, badań i rozwoju podczas 8 Kongresu Klastrów Polskich

Data opublikowania: 09/11/2022
ludzie rozmawiający na scenie

W dniu 07.11.2022 r. podczas 8 Kongresu Klastrów Polskich, Anna Moskwa, Wiceprezes Polskiego Klastra Budowlanego wzięła udział w panelu dyskusyjnym, gdzie poruszono kwestie obecnych i przyszłych krajowych narzędzi wsparcia klastrów i przedsiębiorstw. Podczas sesji plenarnej omówione zostały tematy finansowania innowacji, badań i rozwoju, funduszy EU, Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, regionalnych programów operacyjnych. Rozmawiano o Działaniach: 2.3.7 POIR, 2.3.3 POIR, 2.1 FENG.

Zaproszeni do udziału w dyskusji zostali:

  • Tomasz Król, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  • Daniel Węgrzynek, Zastępca Dyrektora Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Anna Moskwa, Wiceprezes Polski Klaster Budowlany
  • Justyna Choińska-Jackiewicz, Łukasiewicz
  • Agata Wancio, Zastępca Dyrektora Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Moderatorem dyskusji była Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

banner zapraszający na kongres

ludzie rozmawiający na scenie

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.