Wczytywanie strony

Elmont kończy budowę farmy fotowoltaicznej Chotków o mocy 40 MW

Data opublikowania: 01/12/2023

Elmont kończy budowę farmy fotowoltaicznej Chotków o mocy 40 MW. Elektrownia jest zlokalizowana w powiecie żagańskim w województwie lubuskim. Powierzchnia całej zabudowy to 45 ha.

Zakres inwestycji obejmował:

  • budowę stacji GPO 110/30kV o mocy 40MW, w skład której wchodził: budynek stacji, wnętrzowa rozdzielnia 30kV oraz napowietrzna rozdzielnia 110KV;
  • montaż na konstrukcjach wsporczych 61 411 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 39,9MW;
  • montaż 144 falowników;
  • montaż 6 trafostacji o mocy 6,75MW każda;
  • budowę linii kablowych SN o łącznej długości 2,7km wraz z kanalizacją światłowodową;
  • budowę linii kablowych AC o łącznej długości 10,4km;
  • montaż obwodów DC o łącznej długości 68,4km;
  • budowę pozostałej infrastruktury technicznej takiej jak: drogi wewnętrzne i gminne, ogrodzenie oraz system ochrony technicznej i wizyjnej.

Instalacja zawiera łącznie 61 411 sztuk modułów ułożonych na stołach w układzie pionowym na konstrukcjach wsporczych. Energia wytworzona w modułach trafia w pierwszej kolejności do falowników, które poprzez odpowiednią transformacje przekazują ją do pośredniczących stacji transformatorowych, następnie trafia ona do stacji GPO 110kV poprzez linie kablowe średniego napięcia. Ostatnim etapem jest odpowiednie przetransformowanie energii oraz przekazanie jej do sieci dystrybucyjnej za pomocą linii napowietrznej wysokiego napięcia. W zakres inwestycji wchodziła również budowa oraz częściowy remont dróg gminnych oraz dojazdowych o łącznej długości ponad 2,5km

Mając na uwadze nasze otoczenie i ekosystem, postaraliśmy się, aby nasza inwestycja miała jak najmniejszy wpływ na przyrodę. Dlatego specjalnie podnieśliśmy ogrodzenie farmy na odpowiednią wysokość, aby umożliwić swobodne przemieszczanie się małych zwierząt, nie przeszkadzając im w naturalnych szlakach migracyjnych.

Budowa farmy fotowoltaicznej w Chotkowie to kolejny krok w globalnej transformacji energetycznej, która ma na celu zadbanie o naszą przyszłość już dzisiaj.

 

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.