Wczytywanie strony

Inauguracja „Regionalnego projektu w zakresie budowy potencjału regionu PPO”

Data opublikowania: 23/05/2024

Drodzy Klastrowicze,
w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Łukasza Prokoryma mamy przyjemność zaprosić Państwa na uroczystą inaugurację „Regionalnego projektu w zakresie budowy potencjału regionu PPO” wraz z posiedzeniem Grupy roboczej ds. specjalizacji regionalnej gospodarki,

28 maja 2024 r. w  Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku, przy ul. Kilińskiego 1.

Celem projektu jest wdrożenie kompleksowych działań na rzecz prowadzenia procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz współpracy nauki z biznesem w województwie podlaskim.

Na konferencji zostaną zaprezentowane działania projektu obejmujące m.in.:

  • możliwości udziału firm w międzynarodowych misjach gospodarczych;
  • szanse na nawiązanie współpracy biznesowej, w tym nauka-biznes;
  • zwiększanie kompetencji podlaskich przedsiębiorców;
  • obserwatoria regionalnych inteligentnych specjalizacji monitorujące sytuację regionalnych przedsiębiorstw;
  • granty na prace B+R z potencjałem komercyjnym.

 

Realizacja projektu odbywa się w formule partnerstwa. Partnerami projektu są podmioty, których działalność wpisuje się obszary rdzenia regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa podlaskiego:

  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – sektor medyczny,
  • Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe (koordynator Polskiego Klastra Budowlanego) – ekoinnowacje,
  • Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (koordynator Przemysłowego Klastra Evoluma, dawnego Klastra Obróbki Metali) – przemysł metalowo-maszynowy,
  • PFE Dolina Rolnicza – przemysł rolno-spożywczy,
  • Partnerem ds. promocji współpracy nauka-biznes jest fundacja „Technotalenty”.

Gościem spotkania będzie Pani Aleksandra KowalskaPrzedstawicielka Komisji Europejskiej.

Rejestracja uczestników spotkania odbywa się przez wypełnienie formularza: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Agenda_inauguracja PPO_28 05 2024 r

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.