Wczytywanie strony

AQT Water S.A.

Logo AQT Water S.A.

Dane kontaktowe

Kilka słów o firmie

Od 2009 roku AQT Water S.A. buduje swoją reputację w sektorze zielonych technologii. Firma AQT Water S.A. w ciągu ostatnich lat stała się jednym z czołowych ekspertów w dziedzinie zdecentralizowanych technologii oczyszczania ścieków dla domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej czy przemysłowych. Dzięki ponad 30000 instalacjom, wyprodukowanym zgodnie z najwyższymi standardami i normami unijnymi, AQT Water S.A. jest doceniana w całej Europie. Podstawowy zakres działania Spółki to działalność w zakresie produkcji rozwiązań technologicznych na potrzeby sektora budownictwa w zakresie ochrony środowiska. Działalność operacyjna Spółki opiera się na produkcji oraz sprzedaży własnych technologii i produktów z zakresu oczyszczania ścieków, oczyszczania wód powierzchniowych oraz wtórnego wykorzystania wód opadowych. Emitent koncentruje się na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii GreenTech.
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.