Wczytywanie strony

Business Horizon Sp. z o.o

Dane kontaktowe

Kilka słów o firmie

Business Horizon Sp. z o.o. w swoim zespole ma specjalistów z doświadczeniem w zakresie consultingu, wsparcia w rozwoju MŚP, pozyskiwania środków z UE, organizacji szkoleń oraz współpracy nauki z biznesem. Specjalizujemy się w dziedzinach związanych z efektywnością energetyczną oraz gospodarką cyfrową. Na co dzień zajmujemy się rozwojem relacji na linii biznes-nauka-JST-NGO, efektywnie szukając wspólnych celów i możliwości współpracy. Aktywnie angażujemy się w proces powstawania nowych firm ze szczególnym uwzględnieniem start-upów oraz przedsiębiorstw ekonomii społecznej. W swojej ofercie poza doradztwem oferujemy powierzchnie biurowe i co-workingowe w jednej z najlepszych lokalizacji w Kielcach
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.