Wczytywanie strony

Compremum S.A.

Dane kontaktowe

Kilka słów o firmie

Postępujące w ostatnich latach otwarcie na biznesowe wyzwania w innych branżach było impulsem do budowy Grupy Kapitałowej wokół Spółki, która historycznie, do końca 2021 roku była jednym z największych producentów stolarki otworowej w Polsce. Związane z kontraktem nabycie spółki celowej rozpoczęło proces budowy silnej Grupy Kapitałowej COMPREMUM, która dziś skupia spółki posiadające referencje i kadrę gotową do kompleksowej realizacji projektów na rynku usług budowlanych, deweloperskim i kolejowym. Jednocześnie Spółka podejmuje działania zmierzające do pozyskania zleceń w segmencie odnawialnych źródeł energii. Równolegle, nieprzerwanie od początku swojej działalności, COMPREMUM, dziś już poprzez spółkę celową, ma duży udział w polskim rynku produkcyjnym stolarki otworowej, oferując klientom w Polsce, Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych towary pod marką Slonawy, produkowane w jednej z najnowocześniejszych fabryk na kontynencie.
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.