Wczytywanie strony

EKOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Logo EKOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane kontaktowe

Kilka słów o firmie

Firma Ekoprojekt została założona 24 lutego 2003 roku. W wyniku dynamicznego wzrostu została przekształcona w 2008 roku w Ekoprojekt Sp. z o.o. Podstawową działalnością Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. jest projektowanie i wykonawstwo sieci, przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz instalacji grzewczych na terenie całej Polski oraz prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w branży ciepłowniczej. Klientami przedsiębiorstwa są koncerny energetyczne, koncerny budowlane, deweloperzy, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.