Wczytywanie strony

ENOX Sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Kilka słów o firmie

ENOX Sp. z o.o.   jest firmą inżynierską i wykonawczą powołaną do rozwijania oraz wdrażania technologii słonecznego suszenia osadów ściekowych oraz kompostowania i suszenia odpadów biodegradowalnych oraz kuchennych. Dostarcza kompletne rozwiązania technologiczne wraz z urządzeniami jak również realizuje projekty pod klucz w charakterze generalnego wykonawcy. Wzrost masy generowanych osadów ściekowych oraz wyodrębnienie selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych i kuchennych obserwowany w ostatnim okresie oraz zakaz możliwości ich składowania sprawia, że konieczność zagospodarowania tego typu odpadów stała się bardzo ważnym problemem ekologicznym, technicznym i ekonomicznym.
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.