Wczytywanie strony

Kompania Górnicza Sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Kilka słów o firmie

Kompania Górnicza jest jednym z największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Kruszywa te ze względu na najwyższą jakość mogą być stosowane do budowy autostrad, dróg ekspresowych, lotnisk, obiektów mostowych oraz infrastruktury kolejowej. Kompania Górnicza specjalizuje się w wydobyciu wysokiej jakości kruszyw amfibolitowych i migmatytowych, których udokumentowane zasoby wynoszą ponad 300 mln ton. Kruszywa powszechnie stosowane są do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych, betonu – w tym betonu o wysokiej wytrzymałości, podbudów stabilizowanych mechanicznie oraz do modernizacji i remontów infrastruktury kolejowej. Firmie zaufały największe w Polsce i Europie spółki budowlane, a długa współpraca potwierdza jakość produktów.
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.