Wczytywanie strony

POLSKI INSTYTUT INOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SA

Logo POLSKI INSTYTUT INOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SA

Dane kontaktowe

Kilka słów o firmie

Głównym zadaniem PIITT S.A. jest wspieranie rozwoju gospodarczego i wzmacnianie potencjału innowacyjnego poprzez współpracę z przedsiębiorstwami, instytutami badawczo naukowymi, uniwersytetami i urzędami. PIITT S.A. jako Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) wspiera także rozwój przedsiębiorstw poprzez realizację usług doradczych w zakresie wdrażania nowoczesnych narzędzi zarządczych, innowacji i najlepszych praktyk biznesowych.
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.