Wczytywanie strony

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Dane kontaktowe

Kilka słów o firmie

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z sześćdziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze certyfikacji systemów zarządzania, badań i certyfikacji wyrobów oraz prowadzenia szkoleń. Posiadamy status jednostki notyfikowanej o numerze 1434, nadanym przez Komisję Europejską, w zakresieRozporządzenia (UE) 2017/745 dotyczącego wyrobów medycznych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 oraz w zakresie oceny zgodności produktów nawozowych UE zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2019/1009. Przedstawiciele PCBC S.A. uczestniczą w pracach Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego EUEB (European Union Ecolabelling Board).Ponadto PCBC S.A. od 1997 roku jest członkiem International Quality Network (IQNET).
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.