Wczytywanie strony

Smart Faktor S.A.

Kilka słów o firmie

Firma Smart Faktor specjalizuje się w realizacji limitów faktoringowych. Limit faktoringowy to umowa pomiędzy Firmą (Faktorantem) i Smart Faktor S.A. (Faktorem) na mocy której przedstawiane są wybrane faktury sprzedaży do finansowania przez Faktora. Faktor przelewa pieniądze na konto nawet tego samego dnia i cierpliwie czeka na zapłatę przedmiotowej faktury przez klienta w umówionym terminie. Faktor SA oferuje nawet 500.000 PLN w procedurze uproszczonej.
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.