Wczytywanie strony

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o.

logo centrum

Dane kontaktowe

Kilka słów o firmie

Zadaniem Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest: pozyskiwanie środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej w zakresie wspierania innowacyjnych rozwiązań w obszarze: produkcji, usług, edukacji i zarządzania. Misją Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest: wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz stymulowanie rozwoju regionu świętokrzyskiego poprzez:– Transfer osiągnięć naukowo – badawczych, – Informację gospodarczą dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, – Systemy jakości ISO, – Kształcenie przez Internet, – Targi i konferencje.
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.