Wczytywanie strony

Towarzystwo Amicus

Kilka słów o firmie

Towarzystwo Amicus jest organizacją pozarządową, która powstała w 1998 roku z inicjatywy studentów, pracowników i absolwentów białostockich uczelni wyższych. Od początku istnienia stowarzyszenie inicjowało i realizowało projekty: edukacyjne, informacyjne, wsparcia przedsiębiorczości oraz ze sfery pomocy społecznej i szeroko pojętej kultury. Przez ponad dwadzieścia lat Amicus zrealizował ponad sto projektów o zasięgu ponad regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Wiele z nich było prowadzone z Polonią i Polakami mieszkającymi za naszą wschodnią granicą. Szczególne miejsce dorobku Towarzystwa zajmują przedsięwzięcia, które łączą różne dziedziny życia, gdzie następuje przenikanie się kultury, edukacji, przedsiębiorczości z życiem i potrzebami lokalnych społeczności. Towarzystwo Amicus skupia wśród swoich członków i współpracowników ludzi o bardzo szerokich kompetencjach, którzy wspólnie przygotowują i realizują projekty łączące różne dziedziny wiedzy, które zawsze łączy wspólny cel: odpowiadają na rzeczywiste potrzeby beneficjentów.
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.