Wczytywanie strony

Uczelnia Jańskiego w Łomży

Logo Uczelnia Jańskiego w Łomży

Dane kontaktowe

Kilka słów o firmie

Uczelnia Jańskiego powstała w 1993 roku i jest jedną z najstarszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Jest szkołą wyższą o profilu praktycznym, co oznacza, że jej celem jest uposażenie studentów w praktyczną wiedzę oraz danie możliwości skutecznego wejścia na rynek pracy, a także umożliwienie ich rozwoju osobistego. Uczelnia Jańskiego, to przede wszystkim programy nauczania ściśle związane z rzeczywistością gospodarczą i społeczną Polski, Europy i świata. System edukacyjny Uczelni, to w szczególności integralny rozwój człowieka, aby był on skutecznym i zdolnym do kształtowania rzeczywistości w duchu wartości chrześcijańskich. Uczelnia oferuje kształcenie na trzech kierunkach: Pedagogika (studia I i II stopnia), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie), Zarządzanie (studia I i II stopnia).
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.