Wczytywanie strony

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

logo wsfiz

Dane kontaktowe

Kilka słów o firmie

WSFiZ to najstarsza uczelnia niepubliczna w regionie. Uczelnia mieści się w Białymstoku, a dodatkowo posiada filię w Ełku. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania posiada bazę materialną na poziomie europejskim, a Absolwenci Uczelni znajdują zatrudnienie w instytucjach gospodarczych regionu i kraju. Szkoła otrzymała pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kierunkach studiów.
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.