Wczytywanie strony

Zakład Elektroniczny Omega Sp. z o.o

Branża:

Dane kontaktowe

Kilka słów o firmie

Misja firmy określa sens jej istnienia na rynku. Generowanie zysku jest skutkiem realizacji misji i warunkiem koniecznym do działania i rozwoju firmy, nie jest jednak celem jej funkcjonowania.Misją Omegi jest zapewnienie Klientom efektywnego rozwoju ich firm poprzez dostarczanie najwyższej jakości usług z zakresu projektowania procesu i produkcji wiązek elektrycznych oraz montażu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.Realizujemy naszą misję poprzez nieustanny rozwój budowanego przez nas zespołu. Wizja firmy to cel, do którego organizacja dąży w danym momencie, może więc ulegać zmianie, gdyż po osiągnięciu celu określa się kolejny.Wizją Omegi jest zostać Złotym Dostawcą dla najbardziej wymagających klientów w sektorach pojazdów elektrycznych i odnawialnych źródeł energii. Oznacza to doprowadzenie wewnętrznych procesów firmy do poziomu najwyższej jakości i przyjęcie zasady nieustannego doskonalenia jako formuły działania wszystkich członków zespołu Omegi.Wartości działają jak drogowskazy. Sięgamy do nich, gdy pojawiają się różnice zdań, gdy nie wiadomo jaką decyzję podjąć, aby interesy wszystkich członków organizacji, jej klientów i dostawców, zostały zaspokojone. Aby jednak umieć z nich skorzystać w momentach kryzysowych, trzeba nauczyć się działać w oparciu o nie na co dzień.
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.