Wczytywanie strony

Zakład Remotowo-Usługowy inst. i u. Elektro ELREM Sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Kilka słów o firmie

„ELREM” Sp. z o.o. powstała w roku 1995 z połączenia Oddziału „Elektrobudowy” S.A. Katowice i Wydziału Elektrycznego EC Białystok S.A. Firma zatrudnia 45 wysoko kwalifikowanych pracowników z doświadczeniem zawodowym na budowach krajowych i zagranicznych. Specjalizujemy się w wykonywaniu usług montażowo-remontowych instalacji elektrycznych w obiektach elektrowni, zakładów przemysłowych i budynków administracyjnych.Zakres działalności:Montaż, remonty i konserwacja instalacji elektrycznych 0,4kV, 6kV, 15kV, 110kV; prace pomiarowo-kontrolne i rozruch urządzeń elektroenergetycznych; montaż, remonty i przeglądy urządzeń rozdzielczych 0,4kV, 6kV, 15kV, 110kV; badania okresowe: elektronarzędzi, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, instalacji odgromowych; remonty, przeglądy oraz przezwajanie silników; konserwacje i remonty urządzeń transportowo-dźwigowych z napędem elektrycznym; wykonywanie oznaczników kablowych, grawerowanie napisów; wykonywanie zabezpieczeń ognioochronnych ciągów kablowych; projektowanie instalacji elektrycznych; okablowanie strukturalne, systemy telewizji przemysłowej, systemy sygnalizacji włamania i napadu.Kontakt:I Armii Wojska Polskiego 4Białystoktel. 85-662 -32-33
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.