Wczytywanie strony

Zalass Consulting sp. z o.o.

Logo Zalass Consulting sp. z o.o.

Kilka słów o firmie

Zalass Consulting świadczy usługi doradcze, szkoleniowe, realizuje audyty i badania ukierunkowane na Customer Experience. Celem firmy jest pomoc firmom w poprawie doświadczenia klientów na całej ścieżce kontaktu z produktem, marką czy usługą – w efekcie, zwiększać zyski. Do realizacji wizji budowania Customer Experience firma wykorzystuje popularne na rynku metody badawcze, ale także autorskie narzędzia i metody analizy pozyskiwanych informacji. Propozycje zmian powstają w oparciu o dane zebrane w projektach badawczych lub analizy prowadzone wewnątrz organizacji. Wysoką skuteczność usług gwarantuje pełna indywidualizacja każdego projektu z uwzględnieniem specyfiki firmy oraz autorskiej metodzie oceny efektywności zarządzania doświadczeniami klienta.
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.