Wczytywanie strony

Konferencja Polskiego Klastra Budowlanego w Warszawie w dniu 06.06.2023 r. godz. 11:00!

Data opublikowania: 19/05/2023
Konferencja Polskiego Klastra Budow

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków na Konferencję Polskiego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego! Spotkamy się ponownie w gronie Klastrowiczów!

„Współpraca klastrowa kluczem do sukcesu na rynkach lokalnych oraz międzynarodowych”

Zgłoś swój udział już dzisiaj! Porozmawiaj z nami, bądź w gronie członków Polskiego Klastra Budowlanego, spotkaj się B2B!

Motywem przewodnim konferencji będą przyszłe plany i projekty Polskiego Klastra Budowlanego, możliwości wsparcia polskich przedsiębiorców, a także i przede wszystkim rozmowy w gronie Klastrowiczów. Tym razem będzie zdecydowanie więcej czasu na rozmowę. Zachęcamy firmy klastrowe do wystąpień w Panelu Prezentacyjnym (krótka prezentacja do 5 minut). Zapraszamy również do zgłoszeń na spotkania B2B. W formularzu zgłoszeniowym prosimy o wypełnienie części dotyczącej prezentacji oraz spotkań. Koordynatorzy Klastra również znajdą czas na rozmowę.

Zapraszamy osoby decyzyjne, działy marketingu, sprzedaży, osoby oddelegowane z firm klastrowych. Mile widziane również przedsiębiorstwa z branży zainteresowane współpracą z Klastrem.

Wydarzenie będzie miało miejsce w dniu 6 czerwca 2023 roku w Hotelu Mercure Warszawa Centrum.

Adres: ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

Zapraszamy na godz. 11:00!

W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Informacja RODO do wglądu.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie obecności poprzez przesłanie skanu formularzy zgłoszeniowych na adres mailowy:
biuro@budowlanyklaster.pl oraz m.wasilewski@polskiestowarzyszenie.pl

 

 

agenda czerwcowej konferencji data. 6.06.2023

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!!! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Współorganizatorem oraz Partnerem Strategicznym Konferencji jest
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

Logo Łukasiewicz ORGMASZ Logo Polskiego klastru budowlanego

Wydarzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i odbywa się w ramach projektu pn.: „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – III edycja”,
POIR.02.03.03-20-0004/18, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020,

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.