Wczytywanie strony

Misja Swissbau 2022

Data opublikowania: 10/08/2022
ludzie pozujący do zdjęcia na tle swissbau compact

W dniach 03-06.05.2022 r. Polski Klaster Budowlany odwiedził targi SWISSBAU w Bazylei, Szwajcaria. Mimo mniejszej niż zwykle edycji tegorocznych targów w Szwajcarii, wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a firmom klastrowym, które pojawiły się w Szwajcarii, udało się zdobyć wiele ciekawych kontaktów biznesowych pod przyszłe kontrakty. Członek Polskiego Klastra Budowlanego – firma Giera, wystawiła swoje stoisko na SWISSBAU z dofinansowaniem. Firmy klastrowe, które wzięły udział w misji gospodarczej to: Telłącz, Manufaktura Mebli, Helio Tile, Barwa System, Megaplot.

Krótka relacja zdjęciowa poniżej:

 

ludzie pozujący do zdjęcia

wystawa

konferencja na scenie

architektura

stanowisko noovum

stanowisko giera

stanowisko ostermeier

ludzie pozujący do zdjęcia na tle swissbau compact

robot jaibot

Udział w misji objęty jest dofinansowaniem w ramach Programu Promocji Polskiego Budownictwa i Wykończenia Wnętrz. Oznacza to, że firmy, które zdecydują się na wyjazd, mogą otrzymać dofinansowanie obejmujące do 80 proc. kosztów związanych m.in. z: kosztem podróży, ubezpieczeniem, kosztem pobytu, zwiedzaniem targów, organizacją kolacji biznesowych i spotkań z instytucjami oferującymi wsparcie eksperckie w zakresie prawnym, finansowym, podatkowym oraz certyfikacyjnym.

Wydarzenie dofinansowane w ramach projektu “SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – III edycja” POIR.02.03.03-20-0004/18-00
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.