Wczytywanie strony

Polski Klaster Budowlany na targach BIG 5 w Kairze

Data opublikowania: 20/07/2022
zespół pozujący do zdjęcia na tle budynku

W dniach 25-27 czerwca odbyły się targi The Big 5 Construct Egypt. Nie mogło nas zabraknąć na największym wydarzeniu branżowym w Egipcie. Wiele spotkań biznesowych, zwiedzanie targów. Egipt w tym momencie, można tak powiedzieć, jest drzwiami do Afryki, jak również do krajów arabskich. Polscy przedsiębiorcy aktywnie biorą udział w targach międzynarodowych na całym świecie. Afryka to bardzo atrakcyjny rynek, który w niedalekiej przyszłości, będzie jednym z największym kierunków eksportowych polskich produktów budowlanych. Polski Klaster Budowlany wspiera polskie budownictwo!

 

Krótka relacja zdjęciowa z misji gospodarczej do Kairu:

zespół pozujący do zdjęcia na tle budynku stoisko soliman group stoisko modern glass facades stoisko Polskie Koparka Stoisko smart window stoisko construct egypt stoisko oświetlenia

Wydarzenie dofinansowane w ramach projektu “SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – III edycja” POIR.02.03.03-20-0004/18-00
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.