Wczytywanie strony

Polski Klaster Budowlany w Stambule!

Data opublikowania: 15/05/2023
grupa ludzi pozujących do zdjęcia

W dniach 26-30 kwietnia odbyła się misja wyjazdowa Polskiego Klastra Budowlanego do Turcji, podczas której zwiedziliśmy targi IFAT Eurasia oraz targi Turkey Build.

W wyjeździe udział wzięli członkowie Polskiego Klastra Budowlanego: Koma, Lech, Konti, Narzędzia, Enwira, Suprema Eco Solutions, Karolina Burtan “SUKCES”, Helio Tile, Urban Project.

Spotkaliśmy się m.in. z organizatorem targów Turkey Build oraz gościliśmy na stoisku Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Wiele spotkań biznesowych oraz owocnych rozmów.

Targi Yapı-Turkeybuild to największe targi branży budowlanej w Turcji, organizowane od 1978 roku. W roku 2022 w targach wzięło udział 320 wystawców z 17 krajów oraz 45 731 odwiedzających z 157 krajów, z czego 79% to odwiedzający z Turcji. Ze względu na odbudowę Turcji, w 2023 roku frekwencja na targach była jeszcze wyższa i w targach wzięło udział 497 wystawców.

 

Krótka relacja zdjęciowa poniżej:

grupa ludzi pozujących do zdjęcia

grupa ludzi pozujących do zdjęcia przed budynkiem

zdjęcie środka obiektu

grupa ludzi podczas szkolenia

człowiek prezentujący zbiornik na odpady

dwóch rozmawiających ludzi

grupa ludzi pozujących do zdjęcia

czwórka ludzi pozujących do zdjęcia

grupa ludzi w obiekcie

grupa ludzi obok cysterny

ulotka

zdjęcie obiektu ze stoskami

 

Udział w misji objęty jest dofinansowaniem w ramach Programu Promocji Polskiego Budownictwa i Wykończenia Wnętrz. Oznacza to, że firmy, które zdecydują się na wyjazd, mogą otrzymać dofinansowanie obejmujące do 80 proc. kosztów związanych m.in. z: kosztem podróży, ubezpieczeniem, kosztem pobytu, zwiedzaniem targów, organizacją kolacji biznesowych i spotkań z instytucjami oferującymi wsparcie eksperckie w zakresie prawnym, finansowym, podatkowym oraz certyfikacyjnym.

Wydarzenie dofinansowane w ramach projektu “SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – IV edycja” POIR.02.03.03-20-0002/19-00
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.