Wczytywanie strony

Przewodnik dobrych praktyk LEAN BIM

Data opublikowania: 28/02/2023
zdjęcie przedstawia ulotkę promocyjną

Przewodnik dobrych praktyk został wydany w ramach upowszechniania efektów projektu Organizacja Szkoły Managera w celu kształcenia i szkolenia zawodowego osób dorosłych o nr 2021-2-PL01-KA210-VET-000049680, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ i jest on zbiorem publikacji zawierającym zarówno treści merytoryczne przedstawiane w ramach działań projektowych jak i efekty wypracowane dzięki realizacji projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją. POBIERZ

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.