Wczytywanie strony

Rodzaj eventu: Konferencja

Konferencja: Współpraca klastrowa kluczem do sukcesu na rynkach lokalnych oraz międzynarodowych

Zapraszamy do udziału w konferencji Polskiego Klastra Budowlanego. Tematem wydarzenia jest „Współpraca klastrowa kluczem do sukcesu na rynkach lokalnych oraz międzynarodowych”

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Wydarzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i odbywa się w ramach projektu pn.: „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – III edycja”, POIR.02.03.03-20-0004/18, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.