Wczytywanie strony

Obrazki

Polski Klaster Budowlany współorganizatorem konferencji Advanced hybrid lightweight materials and technologies for global circular economy!

W dn. 12-14 listopada 2023 r. w Białymstoku odbędzie się konferencja Advanced hybrid lightweight materials and technologies for global circular economy. Wydarzenie organizuje Politechnika Białostocka we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Krajowymi Klastrami Kluczowymi (Polski Klaster Budowlany, Klaster Obróbki Metali oraz Polski Klaster Technologii Kompozytowych), Fundacją na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej, przy wsparciu międzynarodowego klastra Composite United e.V. oraz ILK TU Dresden.

Poruszane tematy dotyczyć będą zagadnień związanych z innowacyjnymi materiałami i technologiami kompozytowymi, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów i struktur lekkich, a także gospodarką obiegu zamkniętego.

Konferencja pozwoli na wymianę myśli i poglądów oraz poznanie najnowszych technologii stosowanych w inżynierii materiałowej, mechanicznej, a także budownictwie w kraju i poza nim.  Będzie również okazją do nawiązania współpracy między sektorem naukowym, gospodarczym i przemysłowym, na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Udział w konferencji potwierdzili naukowcy, ale także przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego z Polski i zagranicy (Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia, Austria, Szwecja). Spotkanie jednocześnie będzie inauguracją utworzenia Sieci Otwartych Innowacji Województwa Podlaskiego.   

Zapraszamy do zapoznania się z agendą oraz udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje: www.pb.edu.pl/limacon

 

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.