Wczytywanie strony

Wsparcie podlaskich MŚP w zakresie wdrażania technologii cyfrowych – bon na cyfryzację

Data opublikowania: 27/06/2024

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe informuje, iż w związku z realizacją projektu oraz w obliczu pytań zgłaszanych do dokumentacji w dn. 26.06.2024 r. dokonano doprecyzowania niektórych zapisów Regulaminu powierzania grantów oraz załączników, w tym zał. 1 Wzór wniosku o powierzenie grantu, zał. 2 Kryteria oceny wniosku, zał. 3 Wzór umowy o powierzenie grantu.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi wzorami umieszczonymi na stronie https://bonynacyfryzacje.pl/ .

Liczymy, że ułatwią one zrozumienie warunków udziału oraz uzyskanie dofinansowania.

W ramach najważniejszych zmian wskazać należy:
1) zmianę terminu rozpoczęcia II rundy naboru (od 08.07.2024  do 31.07.2024),

2) aktualizację listy załączników do Wniosku o powierzenie grantu,

3) zmianę procesu oceny w zakresie ilości wniosków poddanych weryfikacji,

4) modyfikację Wniosku o powierzenie grantu pod kątem wyodrębnienia elementów istotnych pod względem spójności z Regulaminem np. max wysokość wyd. kwalifikowalnych,

Wszystkie zmiany w ocenie Grantodawcy mają charakter uszczegóławiający i zmniejszają ryzyko nieprawidłowości przy konstrukcji Wniosków oraz załączników

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.