Wczytywanie strony

Wzmocnij swój biznes i rozwój z programem Horyzont Europa!

Data opublikowania: 02/07/2024

Wzmocnij swój biznes i rozwój z programem Horyzont Europa! Poznaj możliwości współpracy jakie oferuje BPK Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia

 

Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia jest jednym z siedmiu Branżowych Punktów Kontaktowych powołanych w 2022 roku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) w ramach projektu pn. „Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa”.

Rolą sieci Branżowych Punktów Kontaktowych jest wspieranie krajowych podmiotów w procesie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi by wspólnie – w konsorcjach projektowych –  aplikować o dofinansowane z programu Horyzont Europa.

Program Horyzont Europa – by ZBUDOWAĆ lepszą przyszłość!

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii Europejskiej międzynarodowym programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld €.

Zrównoważone budownictwo i efektywność energetyczna to ambitny cel Unii Europejskiej w zakresie transformacji energetycznej budynków. Nowe budynki powinny być zeroemisyjne od 2030 roku, a istniejące powinny zostać gruntownie zmodernizowane do 2050 roku. Te ambicje odzwierciedlają tematy konkursów Horyzont Europa ogłaszanych w ramach zrównoważonego budownictwa, które koncentrują się  głównie na:

  • integracji rozwiązań cyfrowych: m.in. modelowanie informacji o budynku (BIM), analiza danych, robotyzacja i automatyzacja;
  • przedłużanie żywotności obiektów: m.in. nowoczesne materiały i konstrukcje, systemy monitorowania i diagnostyki, konserwacja prewencyjna;
  • odpady budowlane: nowe technologie recyklingu, wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego, zarządzanie odpadami.

Jak ubiegać się o środki z Programu Horyzont Europa?

Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia (BPK TNCE) pomaga polskim przedsiębiorcom w uzyskaniu środków na działalność B + R w ramach konkursów publikowanych Filarze II, Klaster 5 Programu. Działalność BPK TNCE koncentruje się na wsparciu polskich przedsiębiorców i naukowców w rozwiązaniach zwiększających efektywność energetyczną w budownictwie oraz na energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w instalacjach spełniających najwyższe standardy emisji zanieczyszczeń. Zakres działalności BPK obejmuje zagadnienia związane z rozwojem technologii w obszarach: budownictwa energooszczędnego, pasywnego, odnawialnych źródeł energii, baterii i magazynowania energii, systemów zarządzania energią oraz technologii wodorowych.

BPK TNCE buduje relacje na arenie krajowej i międzynarodowej zarówno ze środowiskiem nauki jak i biznesu oraz współpracuje z ośrodkami badawczymi w Polsce i zagranicą. Naszym zadaniem jest identyfikowanie i pozyskiwanie partnerów do budujących się konsorcjów krajowych i międzynarodowych skupionych wokół aktualnych konkursów HE.

Dodatkowym wzmocnieniem działań BPK TNCE jest partnerstwo europejskie Built4People (B4P) którego członkiem jest Łukasiewicz- Warszawski Instytut Technologiczny, przy którym działa Punkt. B4P jest partnerstwem publiczno – prywatnym w ramach programu Horyzont Europa, którego celem jest przyspieszenie rozwoju technologii w sektorze budowlanym. B4P skupia się na rozwiązaniach niskoemisyjnych i energooszczędnych, które mają na celu zmniejszenie śladu węglowego budynków i infrastruktury na wszystkich etapach ich cyklu życia.  Co istotne, to właśnie partnerstwo Built4People kształtuje tematy przyszłych konkursów ogłaszanych w ramach Programu Horyzont Europa.

Gdzie znajdę informacje o aktualnych konkursach Horyzont Europa w zakresie zrównoważonego budownictwa?

Najlepiej skontaktować się z ekspertami z BPK TNCE! Spotkamy się na bezpłatnej konsultacji online, podczas której przestawimy zasady udziału w konkursach Horyzont Europa, wskażemy aktualne konkursy oraz zainicjujemy kontakty z partnerami zagranicznymi  w ramach tworzących się konsorcjów projektowych.

Zapraszamy do kontaktu:

e-mail: bpkenergia@wit.lukasiewicz.gov.pl

formularz współpracy: https://forms.office.com/r/yHt1ifi8qb

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.