Wczytywanie strony

Rozwój oferty Polskiego Klastra Budowlanego

w ramach działania 02.17 Rozwój oferty klastrów dla firm, Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom, Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)

Prosimy o wypełnienie i podpisanie ankiety potrzeb, umowy przedwstępnej, regulaminu i deklaracji dotyczących Państwa udziału w nowym projekcie dofinansowania usług z zakresu internacjonalizacji i nowej oferty Polskiego Klastra Budowlanego. Aby wziąć udział w projekcie i uzyskać dofinansowanie, konieczne  jest wypełnienie poniższej ankiety i pozostałych dokumentów, a uzyskane w ten sposób informacje są niezbędne do pozyskania kolejnych środków w ramach nowego projektu 2.17 FENG na lata 2024 – 2026.

 

Instrukcja wypełnienia ankiety

Pobierz ankietę

Pobierz deklarację udziału

Lista wydarzeń targowych

Pobierz umowę

Pobierz regulamin

W związku ze zmianą przez PARP terminu wyznaczanego na składanie wniosków podpisane i wypełnione dokumenty można składać najpóźniej do 08.09.2023 r.:

  1. W formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) wysłane za pośrednictwem strony www.polskiklaster/ankiety/217
   lub na adres e-mail: a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl
  2. W formie papierowej (oryginały, podpisane) na adres:
   Polski Klaster Budowlany
   Lipowa 32 lok. 302, 303
   15-427 Białystok
  3. W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt z:

POTENCJAŁ KLASTRA STANOWI SUMA POTENCJAŁÓW JEGO CZŁONKÓW!


Imię i nazwisko(wymagane)
Upuść pliki tutaj lub
Akceptowane typy plików: docx, doc, Maks. rozmiar pliku: 8 MB, Maks. pliki: 4.
  Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

  Adres:

  Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

  Polski Klaster Budowlany

  Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

  ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

  Tel./fax (85) 652 61 07
  biuro@polskiestowarzyszenie.pl

  Dane rejestrowe:

  NIP: 542-290-15-67
  REGON: 052252089
  KRS: 0000221615

  SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

  Konto bankowe:

  Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

  © 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.