Wczytywanie strony

DemoDay EuroSkills w Białymstoku!

Data opublikowania: 07/12/2022

grafika przedstawiająca DemoDay EuroSkills Gdańsk 2023

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu realizowanym w ramach Edycji Specjalnej SkillsPoland w Białymstoku w terminie 9 grudnia 2022 r. – DemoDay.

DemoDay będzie okazją do zapoznania się z ideą konkursów zawodów branżowych SkillsPoland i EuroSkills. Ponadto nasi goście zostaną zaznajomieni z planem organizacji międzynarodowego konkursu EuroSkills Gdańsk 2023, a także dowiedzą się o możliwościach współpracy w tworzeniu jednego z największych wydarzeń w 2023 roku. Dorzucam krótką informację na temat samej inicjatywy EuroSkills 2023.

EuroSkills Gdańsk 2023 – Trailer: https://youtu.be/YlNdOJsiUBg

Start wydarzenia: 9.12.2022., g. 11:00

zym jest EuroSkills?

EuroSkills to największe w Europie zawody umiejętności branżowych. Rywalizacja toczy się w ponad 40 konkurencjach w 6 obszarach: technologia informatyczna i komunikacyjna, produkcja i inżynieria, technologia budownictwa, transport i logistyka, usługi społeczne i osobiste, sztuka i moda.
Głównymi celami przyświecającymi od ponad 70 lat idei WorldSkills jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wymiana dobrych praktyk oraz budowanie wizerunku szkolnictwa branżowego. Zawodom towarzyszą rozmaite pokazy, występy i konferencje, a na miejsce zjeżdżają się przedstawiciele wiodących firm z całego świata, aby szukać potencjalnych pracowników i managerów.

Zawodnicy

EuroSkills Gdańsk 2023 powita 600 wykwalifikowanych młodych profesjonalistów w wieku poniżej 25 lat z 32 krajów, którzy wezmą udział w konkursach i pokazach w 43 różnych umiejętnościach i zawodach

Zawodnicy EuroSkills reprezentują swoich rówieśników z kraju i są wybierani do rywalizacji w EuroSkills po wzięciu udziału w krajowych konkursach organizowanych w krajach członkowskich WorldSkills Europe. Podczas EuroSkills, zawodnicy muszą wykazać się umiejętnościami technicznymi zarówno indywidualnie jak i zbiorowo, aby wykonać konkretne zadania w swojej konkurencji. Zawodnicy EuroSkills mają za zadanie wykonać projekt testowy lub serię projektów w ściśle określonych ramach czasowych w ciągu trzech dni. Projekty wymagają złożonej wiedzy technicznej i umiejętności, których młodzi ludzie uczą się opanowują w trakcie studiów i szkoleń w miejscu pracy.

Eksperci
Ponad 600 zawodnikom na EuroSkills towarzyszyć będzie 600+ Ekspertów z przemysłu i sektora edukacji z całej Europy.

Eksperci WorldSkills Europe są kluczową częścią ekosystemu EuroSkills. Każda z 43 konkurencji na EuroSkills wymaga dedykowanego zespołu ekspertów, kierowników warsztatów i wolontariuszy, aby rozgrywka mógła się odbyć. Eksperci WorldSkills Europe reprezentują swój kraj członkowski, dzieląc się swoim doświadczeniem w zakresie umiejętności, handlu lub technologii.
Odwiedzający będą mogli obserwować zawodników w akcji, a także wypróbować umiejętności związane z zawodem podczas licznych pokazów „Try-a-Skill”. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi w wieku szkolnym, którzy odwiedzą targi, będą zachęcani do przekształcenia swoich pasji w zawód.

 

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.