Wczytywanie strony

Polski Klaster Budowlany w Bukareszcie

Data opublikowania: 07/12/2022

W listopadzie Polski Klaster Budowlany gościł z przedstawicielami firm klastrowych w Rumunii. Wizyta w Bukareszcie odbyła się w ramach projektu SMART4NZEB – wzmocnienie zarządzania i internacjonalizacji klastrów na rzecz implementacji budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Gościliśmy w Biurze Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Bukareszcie, gdzie rozmawialiśmy o możliwościach rozwoju biznesu w Rumunii oraz rozwiązaniach energooszczędnych. Odwiedziliśmy również rumuński Klaster Pro-nZEB, gdzie zaprezentowano nam technologie wspierające budownictwo energooszczędne w Building Knowledge Hub. Oprócz tego wizyta studyjna w EFdeN Sustainable City. Zwiedzanie demonstracyjnych budynków mieszkalnych odpowiadających na współczesne wyzwania związane z katastrofą klimatyczną.

Relacja zdjęciowa poniżej:

ludzie rozmawiający przy stole

obraz stoiska

ludzie pozujący do zdjęcia

ludzie siedzący przy stole

mężczyzna prezentujący dachówki

mężczyzna prezentujący produkt

mężczyzna stojący obok ulotki promującej build up skills

grupa ludzi pozujących do zdjęcia na tle budynku

ludzie rozmawiający przy stole

ludzie rozmawiający przy stole

ludzie rozmawiający przy stole

ludzie siedzący przy stole

ludzie siedzący przy stole

SMART4NZEB ma na celu poprawę konkurencyjności i wsparcie 577 MŚP działających w sektorze budownictwa, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii działających w pięciu klastrach będących motorami innowacyjności w Europie Środkowo-Wschodniej (Polska, Rumunia, Serbia i Słowenia). Projekt ułatwi przedsiębiorcom ponadnarodową wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy w obszarze wdrażania standardu budownictwa o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB).

Misją SMART4NZEB jest stworzenie trwałej sieci współpracy, wspólnego uczenia się i budowania nowych kompetencji pomiędzy zaangażowanymi partnerami – menedżerami i członkami klastrów, a także innymi przedstawicielami rynku nZEB w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Celem jest ułatwienie wypracowania i wdrożenia na rynek konkurencyjnych produktów i rozwiązań technologicznych przeznaczonych dla nowych i istniejących budynków, co doprowadzi do zwiększenia liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

logo smart 4nzeb

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.