Wczytywanie strony

Elmont zakończył modernizację stacji elektroenergetycznej 110/15 Wyszków

Data opublikowania: 22/05/2024

Elmont zakończył modernizację stacji elektroenergetycznej
110/15 Wyszków

Inwestycja polegała na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Wyszków – dwusekcyjnej o podwójnym systemie szyn zbiorczych z poprzecznymi łącznikami oraz podłużno – poprzecznym łącznikiem szyn.

Przebudowa GPZ-tu związana była z nową inwestycją PSE tj. budową stacji elektroenergetycznej 400 (220)/110kV Wyszków. Prace zostały wykonane w zakresie i terminie umownym.

Projekt i rozbudowa obejmowały:

  • rozbiórkę budynków;
  • budowę bezobsługowego budynku technicznego;
  • budowę urządzeń elektroenergetycznych stacji na konstrukcjach wsporczych i fundamentach: 5 pól liniowych WN, 2 pola transformatorowe WN, 2 pola łącznika szyn WN, 4 pola pomiaru napięcia, bramki liniowe w 2 polach liniowych rezerwowych;
  • budowę 2 stanowisk transformatorów mocy 110/15kV;
  • budowę 2 stanowisk transformatorów potrzeb własnych;
  • budowę 2 stanowisk baterii kondensatorów;
  • budowę infrastruktury towarzyszącej: linie kablowe WN, linie kablowe SN ze słupami, instalacje: kanalizacji deszczowej z drenażem, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym,  wodociągowa z hydrantem p.poż., kanalizacji kablowej, elektryczna nN, odgromowa, oświetlenia zewnętrznego,
  • budowę dróg wewnętrznych i chodników;
  • budowę ogrodzenia wraz z oznakowaniem.

 

 

 

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.