Wczytywanie strony

Kilka informacji od naszego eksperta dr inż. Pawła Tadejko

Data opublikowania: 22/05/2024

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi prekonsultacje w sprawie wdrożenia aktu o Sztucznej Inteligencji i aktu o danych.

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło prekonsultacje dotyczące wdrożenia unijnego Data Act, kluczowego także dla branży budowlanej. Data Act wspiera wykorzystanie danych cyfrowych i rozwój technologii digital twin oraz BIM, umożliwiając tworzenie dokładnych wirtualnych modeli budynków.

Równocześnie zakończono prekonsultacje dotyczące AI Act, regulującego rozwój i stosowanie sztucznej inteligencji. Kluczowym punktem jest powołanie nowego organu nadzoru nad rynkiem AI oraz rozważania na temat organu notyfikującego. Te działania mają na celu stworzenie przyjaznego ekosystemu AI.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

  1. [Przyszłość AI w Polsce – wyniki prekonsultacji wdrożenia aktu o sztucznej inteligencji – Ministerstwo Cyfryzacji – Portal Gov.pl] https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/przyszlosc-ai-w-polsce–wyniki-prekonsultacji-wdrozenia-aktu-o-sztucznej-inteligencji
  2. [Wdrożenie Data Act – prekonsultacje – Ministerstwo Cyfryzacji – Portal Gov.pl] https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wdrozenie-data-act—prekonsultacje
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.