Wczytywanie strony

Dane kontaktowe

Kilka słów o firmie

Doświadczenia firmy Greenko opierają są na trzech głównych filarach: (1) prowadzeniu szkoleń dedykowanych rzeczywistym potrzebom firm, (2) doradztwie biznesowym, w tym m.in. wdrażaniu rozwiązań organizacyjnych i strategicznych, oraz (3) energetyki, gdzie firma wspiera partnerów w realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii, jak również tworzy innowacyjny systemy optymalizujący zużycie energii elektrycznej. W kwestii prowadzenia szkoleń Greenko bazuje na Standardzie SUS 2.0, który jest podstawą do nieustannego doskonalenia usług oraz priorytetowego traktowania realnych potrzeb Klientów, a z dziedziną doradztwa biznesowego wiążą się konsultacje dotyczące zarządzania finansami przedsiębiorstw. W branży odnawialnych źródeł energii spółka pomaga dodatkowo uzyskać specjalny kredyt OZE na prowadzenie inwestycji.
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.