Wczytywanie strony

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych PREFABUD Maria Skorupka

Dane kontaktowe

Kilka słów o firmie

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych PREFABUD w Siedlcach powstał w roku 1990. Jest firmą prywatną, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Siedlcach pod nr 221/1990. Właścicielką zakładu jest Maria Skorupka, prezesem Zdzisław Skorupka. Oboje wykorzystują wieloletnie doświadczenie zdobyte w ponad trzydziestoletniej pracy w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych. Przez kilkanaście lat zakład zajmował się produkcją materiałów budowlanych, głównie prefabrykatów żelbetowych w szerokim asortymencie – stropów kanałowych, szybów windowych, elementów klatek schodowych, płyt drogowych jak również zbrojenia towarowego. Od roku 2000 zdecydowaną przewagę w produkcji mają konstrukcje stalowe. Firma wykonuje zbrojenia ścian szczelinowych, szkielety i siatki zbrojeniowe, zbrojenie pali, zbrojenie towarowe oraz murki prowadzące do ścian szczelinowych.
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.