Wczytywanie strony
  • Strona główna
  • Wpisy
  • Aktualności
  • Konferencja Polskiego Klastra Budowlanego w Warszawie w dniu 08.06.2022 r. godz. 12:00! Zapraszamy na Konferencję Polskiego Klastra Budowlanego:

Konferencja Polskiego Klastra Budowlanego w Warszawie w dniu 08.06.2022 r. godz. 12:00! Zapraszamy na Konferencję Polskiego Klastra Budowlanego:

Data opublikowania: 02/06/2022
Mercure Warszawa centrum

„Szanse oraz wyzwania branży budowlanej i energetycznej w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Rozwój przez współpracę, internacjonalizację, badania i cyfryzację.”
Spotkamy się ponownie w gronie Klastrowiczów. Spotkania B2B firm budowlanych, plany i oferta Klastra, tematyczne wystąpienia ekspertów, prezentacje ofert firm klastrowych. Już teraz potwierdź swój udział!

Zapraszamy właścicieli, prezesów oraz osoby decyzyjne wszystkich firm klastrowych z całego kraju! Mile widziane również przedsiębiorstwa budowlane zainteresowane współpracą z Klastrem. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniu 8 czerwca 2022 roku w Hotelu Mercure Warszawa Centrum. Zapraszamy na godz. 12:00!

Proszę o zgłoszenia obecności na adres mailowy:
m.wasilewski@polskiestowarzyszenie.pl

W załączniku program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

Zainteresowane krótką prezentacją (do 10 min.) firmy członkowskie prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 3 czerwca 2022 r.

Udział w konferencji dla Członków Polskiego Klastra Budowlanego jest bezpłatny. Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegów, które uczestnicy winni pokryć we własnym zakresie. Liczba miejsc jest ograniczona.

SPONSORZY:

logo enea

Enea Ciepło sp. z o.o.

Enea Ciepło sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Enea – wicelidera polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Jest centrum kompetencyjnym w dziedzinie ciepłownictwa i w Grupie Enea zajmuje się projektami związanymi z segmentem ciepła. Enea Ciepło sp. z o.o. zabezpiecza aż 75% zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Białegostoku. Pozostałe 25% pokrywanych jest z innych źródeł energii cieplnej np. z gazu czy z prądu. Spółka ogrzewa blisko 230 000 mieszkańców stolicy województwa podlaskiego. Białostocka spółka ciepłownicza z Grupy Enea jako jedna z niewielu w Polsce posiada efektywny energetycznie system ciepłowniczy, w którym powyżej 90% stanowi ciepło z wysokosprawnej kogeneracji i OZE, przy czym udział ciepła z OZE stanowi około 50 %. W ramach Enei Ciepło sp. z o.o. działa również Enea Ciepło sp. z o. o. Oddział Elektrociepłownia Białystok. Do głównych zadań Enei Ciepło sp. z o.o. należą: wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, obrót, przesył, dystrybucja, sprzedaż ciepła odbiorcom końcowym w nośniku wody i pary, obrót oraz sprzedaż hurtowa energii elektrycznej, a także utrzymanie sieci i węzłów cieplnych, jak również innych urządzeń ciepłowniczych, niezbędnych do produkcji i dystrybucji energii cieplnej. Inwestycje realizowane rokrocznie przez Eneę Ciepło sp. z o.o. polegają głównie na modernizacji sieci i węzłów ciepłowniczych. Przekładają się one na poprawę jakości usługi dostawy ciepła dla naszych odbiorców. Systematyczna modernizacja infrastruktury Enei Ciepło sp. z o.o. w znacznej mierze wpływa na ograniczenie liczby awarii i przerw w dostawie ciepła. To dzięki tym inwestycjom rośnie efektywność energetyczna usługi dostawy ciepła, spadają straty ciepła na przesyle oraz zużycie energii elektrycznej przez infrastrukturę ciepłowniczą. W naszych działaniach pamiętamy o aspekcie ekologicznym, ponieważ to wszystko przekłada się również na ograniczenie emisji.Enea Ciepło sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem multipaliwowym. Oznacza to, że białostocka spółka z Grupy Enea wytwarza ciepło w oparciu o węgiel, biomasę i gaz. Spółka swoimi działaniami wpisuje się w politykę energetyczną kraju, realizując założenia tzw. miksu energetycznego, który zakłada procentowe zmniejszenie się udziału węgla kamiennego i brunatnego. Enea Ciepło sp. z o.o. posiada znak jakości „NO SMOG” uzyskany w procesie certyfikacji w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego, zainicjowanego przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Oznacza to, że nasze instalacje produkują ciepło w sposób o wiele bardziej ekologiczny i przyjazny dla środowiska, niż przydomowe kotłownie węglowe, a wykorzystanie ciepła systemowego jest jednym ze sposobów na walkę ze smogiem.

 

logo PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

„Celem działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First” – „MSP przede wszystkim” wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.”

konferencja i publiczność

konferencja, na prezentacji widnieje Polski klaster budowlany

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.