Wczytywanie strony

Zatrudnimy osobę na stanowisko Koordynator Produktu – Konfigurator Domów

Data opublikowania: 28/04/2022
architekci

Fundusze europejskie, Rzeczpospolita Polska, PARP, Unia Europejska, Polski klaster budowlany

OGŁOSZENIE

Polski Klaster Budowlany Krajowy Klaster Kluczowy

reprezentowany przez

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe
zatrudni osobę na stanowisko Koordynatora Produktu – Konfiguratora Domów
w ramach projektu „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie – Polskie Centrum BIM” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

      1. Stanowisko: Koordynator Produktu – Konfigurator Domów
      2. Miejsce pracy: PSDiK, ul. Lipowa 32/304, 15-427 Białystok
      3. Wymiar czasu pracy: pełny etat
      4. Liczba miejsc pracy: I etat
      5. Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę
      6. Wymagania:
        • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
        • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
        • wykształcenie: wyższe preferowane techniczne (architekt/ konstruktor);
        • preferowane posiadanie uprawnień architektonicznych/ projektowych/ budowlanych bądź kreślarsko-technicznych,
        • doświadczenie zawodowe: wiedza i umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technik komputerowego modelowania i wspomagania projektowania; min dwa lata doświadczenia
        • zawodowego na stanowisku Produkt Manager lub podobnym; min dwa lata doświadczenia w marketingi i sprzedaży
        • umiejętnością pracy w zespole;
        • znajomość języka angielskiego;
        • biegła znajomość obsługi
      7. Zakres zadań:
        • całościowy nadzór nad przygotowaniem i wprowadzeniem produktu,
        • integracja pracy poszczególnych wykonawców usług zatrudnionych do zbudowania narzędzi informatycznych, projektantów domów, osób przygotowujących projekty cyfrowe na których opiera się produkt, realizatorów kampanii marketingowych,
        • współpraca z architektami, grafikami innymi podmiotami niezbędna z punktu widzenia uruchomienia cyfrowego konfiguratora domów,
        • podejmowanie decyzji w obszarze wdrożenia produktu, działań promocyjnych, sprzedażowych,
        • pozyskanie partnerów,
        • aktualizowanie danych (materiały i technologie budowalne – spójne z ofertą rynkową firm),
        • aktualizacja ofert,
        • udzielanie informacji i pomocy klientom końcowym.
        • współpraca z zespołem projektowym,
        • udział w spotkaniach roboczych,
      8. Dokumenty aplikacyjne zawierające klauzulę z własnoręcznym podpisem:

      „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679
      z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie Dyrektywy 95/4ó/WE (RODO)”

       

      można składać do dnia 28.05.2022 do godz. 15:30:

      1. osobiście w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego, ul. Lipowa 32/304, 15-427 Białystok (pok. nr 304)
      2. mailowo: badowiec@polskiestowarzyszenie.pl

       

       

       

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.