Wczytywanie strony

Nawiązanie współpracy Polskiego Klastra Budowlanego z Klastrem Polskie Technologie Bazaltowe

Data opublikowania: 16/05/2024

Bazalt w budownictwie

W całej dotychczasowej historii gospodarczej głównymi materiałami konstrukcyjnymi w przemyśle były monomateriały – metale, polimery, ceramika. Organizacja przemysłu oparta na monomateriałach charakteryzuje się następującymi cechami:

 • wyjątkowo wysokie obciążenie ekologiczne środowiska;
 • wieloetapowy i pochłaniający wiele zasobów proces technologiczny łańcuch produkcyjny połączony z uciążliwą logistyką;
 • stosowania kapitałochłonnych technologii obróbki materiałów;
 • wysoki udział odpadów i konieczność organizowania przemysłu pod kątem ich recyklingu i dodatkowe koszty związane z recyklingiem.

Rozwój nowoczesnej technologii powoduje konieczność tworzenia materiałów o małej masie objętościowej, wysokich właściwościach wytrzymałościowych, wytrzymujących obciążenia temperaturowe, wpływ agresywnych środowisk, a także posiadających wysokie zdolności filtracyjne i absorpcyjne. Jednym z rodzajów takich materiałów są bazaltowe włókna ciągłe posiadające następujące istotne właściwości: porowatość, odporność temperaturowa, odporność elektromagnetyczna i chemiczna. Ciągłe włókno bazaltowe to produkt otrzymywany w wyniku jednoetapowej ekstrakcji ze stopu skał bazaltowych bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych. Do jego produkcji wykorzystuje się

jednoskładnikowy, przygotowany przez naturę, przyjazny dla środowiska surowiec – bazalt. Zasoby tego surowca są praktycznie nieograniczone i stanowią niecałe 5% kosztów produkcji. Trzy główne zalety produktów
z bazaltowego włókna ciągłego to:

 • Najlepsze właściwości po najniższej cenie;
 • Szybki proces technologiczny;
 • Całkowita przyjazność dla środowiska.

Włókno bazaltowe nie jest najlepsze pod względem poszczególnych właściwości w porównaniu z włóknami konkurencyjnymi , ale ma NAJLEPSZY ZESTAW CECH , a najlepsza kombinacja właściwości jest tańsza niż inne włókna sztuczne. Zestaw tych cech obejmuje:

 • Temperatura pracy od -273oC do +700oC;
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna;
 • Wysoka odporność chemiczna;
 • Materiał przyjazny dla środowiska i bezpieczny;
 • Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami żywic i włókien;
 • Wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku;
 • Niski współczynnik absorpcji wody.

Liczne przykłady zastosowania produktów bazaltowych w budownictwie oraz szczegółowe specyfikacje techniczne produktów można uzyskać  kontaktując się z Polskim Klastrem Budowlanym biuro@polskiklaster.pl 
i Klastrem Polskie Technologie Bazaltowe kptb@itech.lukasiewicz.gov.pl
W ofercie Klastra Polskie Technologie Bazaltowe znajdują się tradycyjne produkty bazaltowe: tłuczeń drogowy, materiał budowlany, mączka bazaltowa, kostka brukowa, płyty, wyroby dekoracyjne.

Bazalt w budownictwie przykładowe zastosowania

 

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.