Wczytywanie strony

Polski Klaster Budowlany współorganizatorem 52 Konferencji Naukowej – Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

Data opublikowania: 05/11/2021
Zaproszenie

W dniach 18-20 października 2021 r. w Białymstoku odbędzie się 52 Konferencja Naukowa – Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych realizowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej!

Nie mogło nas zabraknąć na tak ważnym wydarzeniu. Polski Klaster Budowlany jest współorganizatorem oraz złotym partnerem konferencji! Organizujemy panel “BUDOWNICTWO 4.0 – innowacyjność drogą do sukcesu na rynku krajowym i zagranicznym”, na który serdecznie zapraszamy!

W panelu swój udział potwierdziły takie firmy jak: Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD, Unihouse, KAN, IZODOM 2000 POLSKA, Pfleiderer Polska, FAKRO, Prefbet Śniadowo, CEMEX, GAZEX. Moderatorem dyskusji będzie Platforma Przemysłu Przyszłości.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie

 

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i odbywa się w ramach projektu pn. „SHOW YOURSELF – polskie produkty na arenie międzynarodowej – II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3: Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.