Wczytywanie strony

Powstała Sieć Otwartych Innowacji Województwa Podlaskiego

Data opublikowania: 17/11/2023

Polski Klaster Budowlany podpisał w dniu 13 listopada 2023 r. porozumienie umożliwiające realizację przyszłych projektów, których celem będzie łączenie nauki z biznesem, rozwój nowoczesnych technologii na Podlasiu oraz nawiązywanie współpracy z zagranicznymi podmiotami.

Sieć Otwartych Innowacji Województwa Podlaskiego to wspólny pomysł Politechniki Białostockiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Polskiego Klastra Budowlanego, Evoluma Klastra Przemysłowego, dawniej Klastra Obróbki Metali, Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych oraz Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej na rzecz zacieśniania współpracy nauki z biznesem i wspólnej promocji efektów poza granicami Polski!

– Utworzenie Sieci Otwartych Innowacji Województwa Podlaskiego jest sformalizowaniem naszej wieloletniej współpracy – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Ustabilizowanie i wzmocnienie współpracy oraz zaangażowania kolejnych partnerów jest wspaniałym krokiem w kierunku uformowania długotrwałych systemowych ram współpracy Politechniki Białostockiej z licznymi partnerami przemysłowymi i partnerami zagranicznymi. To jak realizacja idei Triple albo Quadruple Helix.

Sformalizowanie współpracy, która tak naprawdę funkcjonuje od kilku lat, pozwoli m.in. na przygotowywanie projektów w ramach Horyzontu Europa – to największy jak dotąd w historii Wspólnoty, europejski program w zakresie badań naukowych i innowacji, jego siedmioletni (2021-2027) budżet to 95,5 mld euro.

– Zawsze włączamy się w tego typu przedsięwzięcia, które mają nas rozwijać i powodować, że nasza wiedza rośnie jako regionu i wszystkich instytucji takich jak uczelnie – choćby Politechniki Białostockiej – podkreśla dr Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. – Chodzi o to, żeby wspierać się logistycznie i finansowo, bo to pozwala na korzystanie ze środków europejskich, a my jako samorząd mamy też możliwość uruchomienia środków z budżetu województwa. Politechnika Białostocka ma z kolei duży potencjał i rozległe kontakty. Na tym to właśnie polega: mamy się uzupełniać.

Celem nadrzędnym projektów realizowanych poprzez Sieć Otwartych Innowacji Województwa Podlaskiego będzie przyciąganie do Podlaskiego inwestorów, nawiązywanie współpracy międzynarodowej.

– Ta konferencja jest dla nas niezwykle istotna ponieważ wpisuje się w to, czym zajmuje się Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – mówi dr Mariusz Dąbrowski, Dyrektor Biura.  – Chcemy umiędzynarodawiać województwo zarówno jeśli chodzi o biznes ale również pod względem nauki.  Wspieramy Podlaskie uczelnie, żeby mogły się pokazać w Europie.

Taki cel przyświecał też organizatorom konferencji z Politechniki Białostockiej.

– Celem konferencji jest sprzężenie biznesu i nauki, umożliwienie naukowcom zapoznania się z firmami działającymi w Podlaskiem, ale też w Polsce i za granicą – informuje dr hab. inż. Izabela Zgłobicka, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji. – Przyjechali do nas goście z Niemiec, Estonii, Grecji, Litwy, Łotwy i Szwecji. Chcemy poznać możliwość prowadzenia wspólnych badań i działań komercjalizujących wyniki prac naukowców.

Jednym z najważniejszych tematów poruszanych podczas konferencji jest wszechobecność materiałów kompozytowych i ich znaczenie w nowoczesnej gospodarce.

– Materiały kompozytowe to przyszłość budownictwa – przypomina prof. Marta Kosior-Kazberuk.

Rektor Politechniki Białostockiej w swojej pracy naukowej bada między innymi zastosowanie zbrojenia kompozytowego w konstrukcjach z betonu.

– Stale poszukujemy materiałów, które będą mniej kosztochłonne, mniej energochłonne, przyjazne ludziom, przyjazne środowisku, a takie możliwości daje inżynieria materiałowa a budownictwo chętnie z tych możliwości korzysta wykorzystując dedykowane materiały – podkreśla prof. Marta Kosior-Kazberuk.  – W naszej Uczelni prowadzimy szerokie badania nad geopolimerami albo też wykorzystaniem niemetalicznych rodzajów zbrojenia do konstrukcji z betonu. To wszystko materiały kompozytowe. Sam beton jest materiałem kompozytowym i poszukujemy w tym zakresie coraz to nowych rozwiązań wykorzystujących nowy dodatki nowe materiały pochodzące z recyklingu. Można powiedzieć, że budownictwo stoi materiałami kompozytowymi.

Materiały kompozytowe stanowią szansę rozwoju państw bez własnych zasobów bogactw naturalnych.

– Ponieważ Litwa nie dysponuje wieloma zasobami naturalnymi, materiały kompozytowe, czy biokompozytowe mogą znacznie skrócić łańcuchy dostaw i pozwolić na większe uniezależnienie od surowców naturalnych – mówi Andrius Vilkauskas z Politechniki Kowieńskiej. – To przyszłość naszego przemysłu.

Nowoczesne materiały mogą wpłynąć na dobrostan całego świata.

– Transformacja technologii ma kluczowe znaczenie dla działań klimatycznych i dla przemysłu, ponieważ oznacza uczynienie go bardziej odpornym na import materiałów o znaczeniu militarnym z niektórych krajów – mówi Werner Loscheider z Federalnego Ministerstwa Spraw Gospodarczych i Działań Klimatycznych z Niemiec. – Możemy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych dlatego współpraca w Europie jest dla nas kolejną kluczową inicjatywą. Mamy nadzieję, że Polska dołączy do naszej inicjatywy i europejskiej sieci takich zakładów.

Ważnym elementem konferencji jest wprowadzanie gospodarki obiegu zamkniętego.

– W Szwecji bardzo skupiamy się na gospodarce obiegu zamkniętego – mówi Cecilia Ramberg, Dyrektor LIGHTer, szwedzkiego strategicznego programu badań i innowacji w zakresie lekkości materiałów. – Ważne, że nie tylko my dysponujemy rozwiązaniem zasobooszczędnym, w którym zużywamy jak najmniej energii i materiałów, ale także, że rozwiązania, które wprowadzamy pozwalają na obieg zamknięty.  To ważne, by rozwiązywać takie problemy z perspektywy europejskiej.

Konferencję zorganizowała Politechnika Białostocka przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego jako Partnera Strategicznego z udziałem trzech klastrów kluczowych – Polskiego Klastra Budowlanego, Evoluma Klastra Przemysłowego i Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych przy wsparciu Fundacji na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej.

– DemoLab, które przygotował Klaster Przemysłowy Evoluma wcześniej Klaster Obróbki Metali umiejscowiony został na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej natomiast jest skierowane zarówno do wszystkich studentów Politechniki Białostockiej, jak i pracowników otoczenia gospodarczego – informuje Sebastian Rynkiewicz, Prezes Evoluma Klastra Przemysłowego. – DemoLab jest dla ludzi, którzy chcą podnosić swoje kompetencje w zakresie robotyki, automatyki, obrabiarek numerycznie sterowanych, elementów związanych z przemysłem 4.0, czyli tego co jest najnowsze w technologii. Chcemy umieścić człowieka w centrum i się na nim skoncentrować wobec technologii, czyli już wchodzimy w perspektywy przemysłu nawet 5.0.

Przedsiębiorcy skupieni w klastrach kluczowych doceniają możliwość promocji wykorzystania materiałów hybrydowych, kompozytowych, czy konstrukcji lekkich w biznesie.

– Przedsiębiorcy z Polskiego Klastra Budowlanego współpracują z Politechniką Białostocką na bieżąco w różnych projektach badawczo-rozwojowych – mówi Mariusz Wasilewski, Dyrektor Generalny Polskiego Klastra Budowlanego. – Jednak jeszcze nie wszyscy dokładnie wiedzą z jakiej pomocy Politechniki Białostockiej mogą korzystać na co dzień. Ta konferencja służy łączeniu biznesu z nauką. Mam nadzieję, że te dwa dni pokażą przedsiębiorcom, że można, że nie jest to też takie drogie, wystarczy tylko chcieć.

Umowę o współpracy podpisano podczas międzynarodowej konferencji Politechniki Białostockiej „Advanced hybrid lightweight materials and technologies for global circular economy”, której współorganizatorem był Polski Klaster Budowlany.

Dodatkowe źródło informacji: geekstok.pl
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.