Wczytywanie strony

Szkolenie bezpłatne “Zamówienia bez korekty. Nowe zasady udzielania zamówień w ramach projektów”

Data opublikowania: 17/11/2023

Szanowni Państwo,

zapraszamy członków Polskiego Klastra Budowlanego do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Zamówienia bez korekty. Nowe zasady udzielania zamówień w ramach projektów”.

 

Termin: 23 listopada 2023, godz. 10:00

Miejsce: Centrum Szkoleniowe Warszawska 14, ul.Warszawska14, Białystok (wejście z prawej strony budynku od szczytu)

Czas trwania: 2 godz.

Obowiązuje rejestracja. Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: m.szumarska@bieluk.pl

lub za pomocą formularza rejestracji.

Zakres szkolenia:

Podmioty realizujące projekty unijne zobowiązane są do udzielania zamówień
w ramach tych projektów zgodnie z odpowiednimi zasadami. Nieprawidłowości w  zakresie udzielania zamówień stanowią podstawę do nałożenia korekty finansowej. Większość beneficjentów będzie zobowiązana do udzielania zamówień zgodnie z  zasadami określonymi w nowych wytycznych – „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”. Nowe Wytyczne wprowadzają istotne, zarówno dla beneficjentów jak i wykonawców, zmiany w zakresie udzielania zamówień i  stosowanych procedur.

Szkolenie przybliży beneficjentom i wykonawcom, jakie są nowe zasady udzielania zamówień w ramach projektów. Podczas szkolenia dowiesz się między innymi:

  • jakie zmiany w zakresie udzielania zamówień wprowadzają nowe Wytyczne,
  • czy nadal należy stosować procedurę rozeznania rynku,
  • w jaki sposób powinna zostać złożona oferta,
  • w jakiś sposób komunikować się w trakcie procedury udzielania zamówienia,
  • jakie są zasady wykorzystywania podpisów elektronicznych,
  • jakie są obowiązki zamawiającego w zakresie zbadania, czy zaoferowana ceną jest rażąco niska,
  • jak udzielić prawidłowych wyjaśnień w zakresie wysokości zaoferowanej ceny.

Prowadząca: radca prawny Patrycja Oleksińska–Dąbrowska, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy

 

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.