Wczytywanie strony

Raport: „TRENDY MARKETINGOWE WŚRÓD PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W POLSCE 2023” gotowy do pobrania.

Data opublikowania: 16/03/2023
ultoki budowlane

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, że raport: „Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych w Polsce 2023”, którego nasza organizacja była partnerem, jest już gotowy do pobrania. Udało się w nim zebrać, a następnie przeanalizować opinie 107 przedstawicieli polskich firm produkujących materiały budowlane.

Uczestnicy badania, którymi byli właściciele, prezesi, dyrektorzy, a także pracownicy działów sprzedaży oraz marketingu, udzielili odpowiedzi na 18 pytań dotyczących takich obszarów jak:

  • Grupy docelowe oraz wykorzystywane narzędzia komunikacji marketingowej;
  • Wykorzystywane metody optymalizacji działań marketingowych;
  • Alokacja budżetów marketingowych;
  • BIM oraz zarządzanie produktem.

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z wynikami raportu, który dostępny jest na stronie: www.bimally.pl/raporty/trendy-marketingowe

Autorami badania byli: Piotr Trusiewicz (BIM ALLY Sp. z o. o.) oraz dr Iwona Piekunko-Mantiuk (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej)

Wśród partnerów badania znaleźli się: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe Murowanie”, Związek Pracodawców Producentów Materiałów Dla Budownictwa, Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD, Stowarzyszenie Producentów Betonów, Polski Klaster Budowlany, a także partnerzy medialni: Builder, Rynek Instalacji, Izolacje.com.pl

Link do pobrania raportu: www.bimally.pl/raporty/trendy-marketingowe

ultoki budowlane

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.