Wczytywanie strony

Studia MBA w budownictwie – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Data opublikowania: 17/03/2023
Logo uczelni łazarskiego

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) zgodnie z zapisem w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016r. poz.2259 art.19 upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

MBA są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w budownictwie.

 

Moduły programu MBA wynikają z potrzeb praktyki menedżerskiej i realizowane są przez wybitnych i doświadczonych praktyków z Polski i zagranicy w systemie case study.

 

Absolwenci studiów MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

Atuty studiów MBA:

  • modułowy charakter programu to łącznie ponad 300 godzin zajęć
  • nowatorska wiedza z zakresu prawa, marketingu, ekonomii i zarządzania
  • studia realizowane w języku polskim
  • przygotowanie do zarządzania na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej firm budowalnych
  • wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych
  • wiedza przekazywana przez doświadczonych ekspertów w obszarze budownictwa oraz wybitnych akademików
  • zajęcia warsztatowe w kameralnych grupach
  • wyjazdy studyjne

W ramach współpracy członkom Polskiego Klastra Budowlanego przysługuje prawo udziału w przedmiotowych Studiach Podyplomowych na preferencyjnych warunkach, tj. z rabatem w wysokości 10% .

Więcej informacji: https://ckp.lazarski.pl/mba/master-of-business-administration-mba-w-budownictwie/

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.