Wczytywanie strony

Zapraszamy na Konferencję Polskiego Klastra Budowlanego w dniu 27.02.2023 r. w Warszawie!

Data opublikowania: 17/03/2023

Konferencja Polskiego Klastra Budowlanego
27 lutego 2023 r. (poniedziałek) godz. 11:00
Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków na Konferencję Polskiego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego! Spotkamy się ponownie w gronie Klastrowiczów!

Motywem przewodnim konferencji będzie internacjonalizacja Polskiego Klastra Budowlanego, możliwości wsparcia polskich przedsiębiorców oraz modelowanie informacji w budownictwie.

Zapraszamy wszystkie firmy klastrowe, które mają w planach ekspansję na rynki międzynarodowe w kolejnych latach! Szczegółowo omówione zostaną zasady dofinansowania udziału w targach w ramach projektów klastrowych. Dokonamy analizy potrzeb przedsiębiorstw klastrowych pod kątem udziału w projektach. Podzielimy się sukcesami. Obecność obowiązkowa!

Zaproszeni zostali także goście, mający bogate doświadczenie w zakresie promocji polskich podmiotów na arenie międzynarodowej, wsparcia firm produkujących innowacyjne produkty eksportowe oraz korzystających z nowych technologii. Porozmawiamy też o BIM, m.in. przy dużym udziale jednego z członków Klastra – firmie BIM Ally. Przedstawimy narzędzie klastrowe do projektowania i budowania domów.

Partnerami Konferencji są BIM Ally oraz Bank Pekao S.A.

Cieszymy się ogromnie, że możemy pomagać naszym Klastrowiczom w uzyskiwaniu przez nich przewagi konkurencyjnej i poprawy produktywności. Spotkania B2B firm budowlanych, plany i oferta Klastra pod kątem internacjonalizacji oraz Polskiego Centrum BIM, wystąpienia ekspertów – to wszystko czeka nas już niedługo podczas Konferencji Polskiego Klastra Budowlanego.

Zapraszamy osoby decyzyjne oraz odpowiedzialne w firmach członkowskich za dane tematy i działania. Mile widziane również przedsiębiorstwa budowlane zainteresowane współpracą z Klastrem.
Wydarzenie będzie miało miejsce w dniu 27 lutego 2023 roku w Hotelu Mercure Warszawa Centrum. Zapraszamy na godz. 11:00!

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie obecności poprzez przesłanie skanu formularzy zgłoszeniowych na adres mailowy:

biuro@budowlanyklaster.pl oraz m.wasilewski@polskiestowarzyszenie.pl

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!!! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

grafika programu konferencji

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.