Wczytywanie strony

Dofinansowanie ze środków UE

Podlaski Przemysł 4.0

Data opublikowania: 06/10/2024
Podlaski Przemysł 4.0 Opis projektu   Celem projektu jest poprawa warunków do rozwoju 120 MŚP z województwa  podlaskiego poprzez wzmocnienie potencjału i podnoszenie jakości świadczonych usług przez powołaną spółkę celową Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna oraz Instytucje Otoczenia Biznesu Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe i Polski Klaster Budowlany do 30.06.2027r.   Grupę docelową projektu […]
Mężczyzna pracujący na laptopie

Wsparcie podlaskich MŚP w zakresie wdrażania technologii cyfrowych – bon na cyfryzację

Data opublikowania: 01/24/2024
W ramach projektu zostanie zrealizowane wsparcie w postaci bonu na cyfryzację o maksymalnej kwocie dofinansowania nie przekraczającej 150 000,00 zł. które przeznaczone będzie na zakup oprogramowania branżowego i zaawansowanego, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfrowych oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych, niezbędnych do cyfryzacji przedsiębiorstwa w obszarze produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego (B2B, […]
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.